Νέα Ειδήσεις

Διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας απο τα ΚΕΠΑ

3 Μαΐου, 2022 |


Όλοι οι πολίτες που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν αίτημα για να εξεταστούν απο την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ώστε:

α) να χαρακτηριστούν ως Άτομα με Αναπηρία,

β) να καθοριστεί το Ποσοστό Αναπηρίας (Π.Α.) για να μπορέσουν να αιτηθούν για αναπηρική σύνταξη ή να λάβουν οποιαδήποτε οικονομική και κοινωνική παροχή δικαιούνται από το κράτος.

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο θα βρείτε έναν αναλυτικό οδηγό με την διαδικασία που θα πρέπει κανείς να ακολουθήσει. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κοινωνική υπηρεσία κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9:00 - 14:00